Company Secretarial

Download Fee Structure HERE

Establish Company (Pty) Ltd

 • Complete registered shelf company with share certificate
 • Change in director(s)
 • Change in shareholding
 • Change in registered address
 • Change in address where company documents are held
 • Issue of new Share Certificate(s)
 • Name change
 • Change in Company Secretary to Swiss Africa

Open Bankrekening:

 • Koste vir oopmaak en dokumentasie hantering
 • Bank vereis onmiddellike deposito in u bankrekening wanneer `n rekeningnommer ge-allokeer word

Annual Company Administration:

 • Annual Returns – draft returns and document handling at Registrar of Companies (excluding draft of Financial Statement)
 • “Revenue Stamp” charged by Registrar
 • Annual Minutes
 • Resolutions

Trust Secretarial

Download Fee Structure HERE

Ons sal vir `n jaarlikse koste van BWP2,000.00 (administrasie- en bestuursfooi) toesien, dat die Trust se jaarlikse Resolusie en State opgestel word ooreenkomstig Botswana se vereistes.

Establish Trusts

Download Fee Structure HERE